| ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πλατφόρμας του Δήμου Θήρας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στην πλατφόρμα, αλλά και η ταυτοποίησή σας. Παρακαλούμε, συμπληρώστε προσεκτικά τα παρακάτω πεδία και πατήστε Αποστολή.

Σημειώνεται ότι:

α. είναι υποχρεωτική η εισαγωγή του πραγματικού αριθμού κινητού σας τηλεφώνου, ώστε σε αυτό να σας αποσταλλεί αυτοματοποιημένα κωδικός με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας σας, με τη μορφή γραπτού μηνύματος (SMS). Η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί μετά την εισαγωγή του κωδικού αυτού στο ανάλογο πεδίο.

β. Στην περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο, στο πεδίο Επωνυμία, παρακαλούμε εισάγετε το Ονοματεώνυμό σας.

Στοιχεία Mέλους
*
*
*
*
*
Στοιχεία Σύνδεσης
*
*
*
Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πλατφόρμας του Δήμου Θήρας προϋποθέτει από την πλευρά σας την καταχώρηση των αληθών στοιχείων σας. Η αληθής και σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πλατφόρμας του Δήμου Θήρας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε με τον παραπάνω όρο


Στην περίπτωση που επιθυμείτε ενεργοποίηση επιπλέον ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πρέπει να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του Δήμου