Αναζήτηση με τομείς ενδιαφέροντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Αναζητήστε με βάση τον τομέα ενδιαφέροντος του περιεχομένου

Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
02/06/2020 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
14/12/2018 Δήμος Θήρας Δημοτικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/2018
05/09/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
20/10/2016 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου Εμπορείου 17/2016
06/10/2016 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Μεσαριάς 11/2016
06/08/2016 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς Επισκοπής Γωνιάς 14/2016
22/07/2016 Δήμος Θήρας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
01/06/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 995/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ
06/04/2016 Δήμος Θήρας ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
28/03/2016 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες Τοπική Κοινότητα Ημεροβιγλίου Ημεροβιγλίου 01/2016
12Επόμενη Σελίδα