| ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Ημερομηνία Συνεδρίασης 16/04/2019
 
Α/Α Θέμα Εισήγηση
1) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ (2019)
2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019)
3) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (2019)  
4) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΞΕΡΟΧΟΡΤΑ (2019)
5) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


 

Ημερομηνία Συνεδρίασης 27/06/2018
 
Α/Α Θέμα Εισήγηση
1) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Σ.Τ.Ο. ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 03
2) Πρακτικό ΣTΟ Θήρας Πυρκ. 2018
3) Προσκληση ΣΤΟ 1o-2018  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοί :
Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π