Σ1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ