Μεσαριάς 11/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Κοινότητες
Υπηρεσία
Κοινότητα Μεσαριάς
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
11/10/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2 Αίτημα από εκκλησιαστικό συμβούλιο Άγιου Δημητρίου Μεσαριάς για κοπή δέντρων
3 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας στην κα Μήτρου Βασιλική του Δημητρίου