Ημεροβιγλίου 01/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/03/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες
Υπηρεσία
Τοπική Κοινότητα Ημεροβιγλίου
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
01/04/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων της Τοπικής Κοινότητας για έκθεση ζωγραφικής
2 Διάφορες αιτήσεις πολιτών
3 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για επισκευές σχολείου Ημεροβιγλίου
4 Ασφαλτόστρωση δρόμου
5 Σύμφωνη γνώμη Τοπικού για την ασφαλτόστρωση δρόμου από ιδιώτη στο Πορί
6 Απάντηση στο υπ· αριθμό 737/2016 έγγραφο του γραφείου καταστημάτων
7 Αίτηση της κ. Μαρκοζάννε Μαρίας , για χορήγηση θέσης στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο
8 Αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση
9 Αίτηση της ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για διάθεση κοινόχρηστου χώρου περιφερειακά του κτιρίου της