Εμπορείου 17/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες
Υπηρεσία
Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
24/10/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Χορήγηση αδείας χρήσης μουσικής σε κατάστημα Υ.Ε. της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Κ. Εμπορείου (Εξέταση αιτήσεων δημοτών)