20/20-12-2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
20/12/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛ/ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ File
2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ File
3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ File
4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 341/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Ω5ΖΧΩΡΝ-ΟΑ8
5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 21/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Μ.Π. File
6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Α.Π.) ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑ File
7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 192/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΩΚΟ8ΟΕ2Ε-ΧΕ5
8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 38/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ File
9 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ File
10 EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ», ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ #520.000# €- File
11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ» File
12 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΥΠ ΄ΑΡΙΘ. 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ File
13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» File
14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ...» File
15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» File
16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ» File
17 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ File
18 ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ File
19 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΑΣ» File
20 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ BOBOS AEΒΕ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (06/2016-05/2017) File
21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 207/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 63ΤΙΩΡΝ-ΖΞΟ
22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
23 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 File
24 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ File