Επισκοπής Γωνιάς 14/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/08/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες
Υπηρεσία
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
05/09/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε.