Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση προμήθειας γάλακτος & τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Θήρας & ΟΚΜΠ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/12/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011822366
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
15/12/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
22/12/2022 - 23:45
Αριθμός
14135
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/12/2022 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ