ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
18/05/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/05/2019 - 15:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
18/05/2019 - 08:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Λοιπά Αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ- ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 18/05/2019 ΕΩΣ 27/05/2019.