Επανάληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/04/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/04/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
19/04/2019 - 13:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
19/04/2019 - 13:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επανάληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση