ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
05/09/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
07/09/2017 - 11:00
Αριθμός
91
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
07/09/2017 - 11:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

(Η ανάρτηση της πρόσκλησης γίνεται με την αποκελιστική ευθύνη του αρμόδιου Γραφείου Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Θήρας τηλ. 2286027053, Πελεκάνος Δημήτριος)