Πρόσκληση - Εντολή της ΕΕΠΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων για διενέργεια αυτ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/01/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πρόσκληση - Εντολή της ΕΕΠΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων για διενέργεια αυτ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση - Εντολή της ΕΕΠΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων για διενέργεια αυτοψιών σε πιθανολογούμενα επικινδύνως ετοιμόρροπα κ