Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας, από 9-1-2024 έως και 30-6-2026 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/01/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας, από 9-1-2024 έως και 30-6-2026
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας από 9-1-2024 έως και 30-6-2026