ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/10/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Φηρά, 01/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.- 11106 -

                                                                                                               

                                                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

Αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα των Φηρών και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις 01-10-2019, διάγραμμα που συντάχθηκε με σκοπό την κύρωση δικτύου κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ακρωτηρίου Θήρας  σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 64/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κα σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

Παρακαλούνται όσοι έχουν έννομο συμφέρον όπως λάβουν γνώση του προτεινόμενου σχεδίου και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο Δήμο Θήρας σε διάστημα 20 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω διάγραμμα είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας (www.thira.gov.gr) .

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

Σιγάλας Αντώνιος