ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/05/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης,

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους που διατηρούν όμορες στην παραλία ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ και κέντρα αναψυχής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θήρας (εκτός της Κόκκινης Παραλίας Ακρωτηρίου) και επιθυμούν να μισθώσουν τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται έμπροσθεν της επιχείρησής τους, να υποβάλλουν αίτηση στη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.