ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/07/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΦΙΣΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ