Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης Ειδικού Συμβούλου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/01/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης Ειδικού Συμβούλου
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από το Σάββατο 20/01/2024 έως και τη Δευτέρα 29/01/2024.