Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/03/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από το Σάββατο 11/03/2023 έως και τη Δευτέρα 20/03/2023.