Επαναληπτική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ καθαρισμού σχολικών μονάδων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/02/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Επαναληπτική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ καθαρισμού σχολικών μονάδων
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 12/02/2021 έως και 16/02/2021.