Ενημέρωση για δημιουργία ιστολογίου (blog) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/02/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ενημέρωση για δημιουργία ιστολογίου (blog)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας προχώρησε στην δημιουργία ενημερωτικού ιστολογίου (blog) στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

https://sxolikiepitropidethiras.wordpress.com/

 

Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας και πολύ περισσότερο τώρα στις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν λόγω της πανδημίας, να ενημερώνουμε τους πολίτες της Σαντορίνης για τις δράσεις και τα έργα της Σχολικής μας επιτροπής.

Επιπλέον είναι και μία βάση καλοπροαίρετου διαλόγου και διαβούλευσης για την βελτίωση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου μας.

Αποκλειστική μας προτεραιότητα παραμένει η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, με προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών μας παράλληλα με την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων που υπηρετούμε.