ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/07/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με απόφαση της στις 20.12.2018, αποφάσισε την ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» με δικαιούχο τον Δήμο Θήρας. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με το συνολικό πόσο των 781.200,00 € . 

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας με στόχο την μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων. Τα συγκεκριμένα κτίρια είναι γνωστά για τις υψηλές ενεργειακές τους απαιτήσεις, κυρίως σε κλιματισμό, λόγω του μεγάλου ύψους του αγωνιστικού χώρου. Ένεκα και της μεγάλης χρήσης του γυμναστηρίου, η απαίτηση για ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση είναι επιτακτική.  

Ο εργασίες που περιλαμβάνονται στην πράξη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου 2.350τμ από την ενεργειακή κατηγορία Δ στην κατηγορία Β+ είναι θερμομόνωση των τοίχων του γυμναστηρίου, αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, αντικατάσταση των ψυκτών που είναι εκτός λειτουργίας με έναν νέο υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και Α/Θ για την παραγωγή του ζεστού νερού, εγκατάσταση Φ/Β πάνελ ονομαστικής ισχύος 10kWp, αλλαγή των φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED και εφαρμογή διατάξεων αυτοματισμού στην υφιστάμενη Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.  

Επισυνάπτεται η Απόφαση με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».