ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2020) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/04/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2020)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο