Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2023 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/07/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2023
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102