ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/01/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3/2020 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 105