ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/04/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο