Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Λαμπάδας Εμμανουήλ | Τηλέφωνο 22863 60133 | e-mail manolis.labadas@thira.gov.gr

Fax 22860 28307