Γραφείο Διεύθυνσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

e-mail oikonomiki@thira.gov.gr

Όνομα Φύτρου Ζωή | Τηλέφωνο 22863 60153