Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Νομικός Γεώργιος (Πρόεδρος) | Τηλέφωνο 22860 34274 | e-mail dsthiras@otenet.gr

Όνομα Πελεκάνου Μαρία (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 34273 | e-mail maria.pelekanou@1353.syzefxis.gov.gr

Όνομα Πελέκη Μαριάννα (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 34273 | e-mail marianna.peleki@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22860 34279