Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Παπαοικονόμου Κρυσταλία | Τηλέφωνο 22863 60129 | e-mail press@thira.gov.gr

Fax 22860 22118