Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Κέλμαερ Σπυρίδων | Τηλέφωνο 22863 60186 | e-mail spiros.kelmaer@thira.gov.gr

Όνομα Καλογεράκης Εμμανουήλ | Τηλέφωνο 22863 60186 | e-mail manolis.kalogerakis@thira.gov.gr

Fax 22860 22118