ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠμεΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/06/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Ο.Κ.Μ.Π.
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
25/06/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/07/2021 - 23:59
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/06/2021 - 00:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ