Σεμινάρια για την αποδοτική χρήση ενέργειας στα δημόσια κτήρια (Interreg-Stratenergy) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/07/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Σεμινάρια για την αποδοτική χρήση ενέργειας στα δημόσια κτήρια (Interreg-Stratenergy)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο του Παραδοτέο 2.5.2 του Δήμου Θήρας στην Πράξη STRATENERGY και με βάση την πρόοδο όλων των πιλοτικών στρατηγικών έργων και των λοιπόν δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου Θήρας την Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στην Θήρα. Τις δράσεις θα υποστηρίξει επιστημονικά το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο Τεχνικός Εταίρος στην Πράξη STRATENERGY.