ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΈΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/09/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΈΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θήρας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θήρας ( τηλ 2286360142, 141) από την Πέμπτη 12/9/2019 και για 10 ημέρες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.