ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/08/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο