Κατάθεση αιτήσεων για μίσθωση αιγιαλού για τα έτη 2021-2022 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/01/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
Κατάθεση αιτήσεων για μίσθωση αιγιαλού για τα έτη 2021-2022
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Αίτηση για ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 2021 ομπρέλες - ξαπλώστρες
Αίτηση Όμορων 2021 νομικά πρόσωπα προς ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
Αίτηση Όμορων 2021 φυσικα πρόσωπα προς ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για μίσθωση αιγιαλού 2021-2022
Δελτίο τύπου για απευθείας ή μέσω δημοπρασίας μίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας για τη διετία 2021-2022

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν τμήμα αιγιαλού και παραλίας είτε απευθείας (ως όμοροι) είτε με δημοπρασία για την διετία 2021 - 2022, να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση στο esoda@thira.gov.gr το αργότερο έως 26.02.2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Δελτία Τύπου στο site του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr