ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
07/08/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο