Επικοινωνιακά παιχνίδια Μανόλη Ορφανού με τη ΜΟΜΚΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
Επικοινωνιακά παιχνίδια Μανόλη Ορφανού με τη ΜΟΜΚΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος