ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Ένας ασφαλής προορισμός | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
24/01/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Ένας ασφαλής προορισμός"
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο