ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Σαντορίνη στην ψηφιακή εποχή» | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/01/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Σαντορίνη στην ψηφιακή εποχή»
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Σαντορίνη στην ψηφιακή εποχή»