ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020

European Union

pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Download
pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου Δήμου Θήρας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Download
pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Download
pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Download
pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - Ψηφιακός ξεναγός στον πολιτισμό και τα δρώμενα της Σαντορίνης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Download