Ο.Κ.Μ.Π. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας (Ο.Κ.Μ.Π.)

Πρόεδρος: Νομικού Κυριακή

Αντιπρόεδρος: Φύτρου Ειρήνη


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Μικρέλη Ελένη (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 33829 | Fax 22860 34258  e-mail okmp@1353.syzefxis.gov.gr


Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας


Κέντρο Κοινότητας