ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. (Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία) είναι ο διακριτικός τίτλος της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων του Δήμου Θήρας. Συστάθηκε το 2010 ως μετεξέλιξη της «Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής – Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Θήρας» («Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Θ.») σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 346/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό συστάσεώς της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων πόλων ανάπτυξης προς όφελος του τόπου και της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, η Δημοτική Α.Ε. έχει αναλάβει την οργάνωση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας δύο Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) και συγκεκριμένα της Δ.Κ. Επισκοπή Γωνιάς (παραλία Καμαρίου) και της Δ.Κ. Εμπορείου (παραλίες Περίσσας – Περιβόλου - Αγίου Γεωργίου). Επιπλέον, η εταιρεία είναι επιφορτισμένη με την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού γεωλογικού πάρκου Νήσου Νέας Καμένης (ηφαίστειο Θήρας).

Σήμερα, η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. εδρεύει στον Καρτεράδο Θήρας και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους εξής:

  1. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΜΑΝΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Πρόεδρος)
  2. ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ (Αντιπρόεδρος)
  3. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  4. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  5. ΖΩΡΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  6. ΒΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  7. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  8. ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  9. ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700, Ταχυδρομική Θυρίδα 399

Όνομα Καραμολέγκου Μανέτα Αικατερίνη (Πρόεδρος) | Τηλέφωνο 22860 23021 | e-mail kperissa@otenet.gr

Όνομα Βάιλας Γεώργιος (Διευθυντής) | Τηλέφωνο 22860 23021

Όνομα Κορωνιός Εμμανουήλ (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 23021

Fax 22860 23031

URL www.geothira.gr